Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki

NASZ SEKRETARIAT:

Kierownik Studiów: dr Robert Piechowicz

dyżur: poniedziałek - 12:00-13:00, s. 112, ul. Bernardyńska 3, Kraków

Sekretarz Studiów: mgr Anna Wojewoda

Tel: 501 355 465; 12 370 86 09

e-mail: anna.wojewoda@upjp2.edu.pl

ul. Kanonicza 9, pok. 203 31-002, Kraków


GODZINY PRZYJĘĆ STRON

poniedziałek: 12.00-16.00
wtorek: 10.00-14.00
środa: 9.00-11.00


KRÓTKI OPIS STUDIÓW...

Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych. Ich słuchaczami mogą być również osoby zainteresowane zagadnieniami filozoficznymi oraz szeroko rozumianą kulturą. Studia pozwalają zgłębić związki filozofii i etyki z innymi dziedzinami nauki, tj. medycyną, ekonomią, informatyką. Mają także pomóc w nauczaniu filozofii, i etyki, które należą do programów nauczania szkół ponadpodstawowych.
Szczególną cechą studiów jest aksjologia i etyka personalistyczna, której podwaliny na polskim gruncie położył ks. kard. Karol Wojtyła, będąc jeszcze profesorem i arcybiskupem metropolitą krakowskim oraz filozofia człowieka, ujmowana w kontekście filozofii dramatu, której twórcą był ks. prof. Józef Tischner. Wykłady z filozofii przyrody prowadzone są w duchu myślenia ks. prof. Michała Hellera, który w swojej filozofii łączy wspólne zabiegi naukowców i teologów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o początek i sens wszechświata oraz „przerzuca mosty między nauką a religią”.

LICZBA SEMESTRÓW: 3 semestry


PROGRAM STUDIÓW


REKRUTACJA 2017/2018 - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

* Wymagane dokumenty

- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl
- podanie do kierownika studiów,
- kwestionariusz osobowy - (formularz dostępny w sekretariacie),
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),
- ksero dowodu osobistego,
- 1 fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

* Kryteria kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

* Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:

nabór na semestr zimowy : 4.05.2017 – 15.09.2017

nabór na semestr letni: 2.01.2017 – 19.01.2017

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

nabór na semestr zimowy : 15.09.2016 - 30.09.2016

nabór na semestr letni: 19.01.2017 - 30.01.2017

* Opłaty

100 zł - opłata rekrutacyjna
3000 zł – całkowity koszt studiów (możliwość wnoszenia opłat semestralnych i rozbicia opłat na raty)
Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018