Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Podyplomowe Studia Nauka i Religia

NASZ SEKRETARIAT:

Kierownik Studiów: Ks. dr hab. Wojciech Grygiel

Sekretarz Studiów: mgr Anna Wojewoda

Tel: 12 370 86 09

e-mail: anna.wojewoda@upjp2.edu.pl

ul. Kanonicza 9, pok. 203
31-002 Kraków

GODZINY PRZYJĘĆ STRON

poniedziałek: 12.00-16.00
wtorek: 10.00-14.00
środa: 9.00-11.00


KRÓTKI OPIS STUDIÓW...

Celem podyplomowych studiów „Nauka i Religia” jest stworzenie Areopagu myśli – miejsca intelektualnego spotkania wielu środowisk z różnych dziedzin wokół zagadnienia wiary. Termin „Areopag” jest nawiązaniem do starożytnej funkcji tego miejsca jako ówczesnego ośrodka kulturalnego, gdzie myśliciele wymieniali konstruktywnie swe poglądy, co umożliwiało rozwój myśli ludzkiej. W kontekście relacji nauki i religii, „Areopag” jest nawiązaniem do biblijnej sceny zawartej w Dziejach Apostolskich opisującej spotkanie św. Pawła z ówczesnymi filozofami ateńskimi (Dz 17,18a.19. 22-34a).

Proponowane studia zmierzają do stworzenia takiej intelektualnej przestrzeni, która dzięki wsparciu kompetentnych filozofów, teologów i naukowców, dają szansę na stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia. Dzięki temu ludzie wierzący mogli będą dostrzec, że dokonania współczesnych nauk nie są sprzeczne z systemem wierzeń, a naukowcy mogli przekonać się, że ich praca wykracza poza nurt rozważań naukowych i specjalistycznych, wychodząc ku głębszym pytaniom o sens życia i Wszechświata,

Studia podyplomowe „Nauka i Religia” skierowane są zarówno do przedstawicieli nauk ścisłych, jak i humanistycznych, gdyż oferują przedmioty obieralne według własnych zainteresowań. Mają one także pomóc w wytwarzaniu płaszczyzny dyskursu, umożliwiającej dialog ludziom z odległych nawet na pozór środowisk.

Celem studiów jest uformowanie ludzi-mostów, którzy będąc specjalistami we własnej dziedzinie, posiadają również realne kompetencje w dziedzinach dotąd nieznanych lub nierozumianych.

LICZBA SEMESTRÓW: 2 semestry

TYP STUDIÓW: studia o charakterze doskonalącym


PROGRAM STUDIÓW


METODA PROWADZENIA STUDIÓW

Studia będą prowadzone metodami:

– paneli dyskusyjnych

– przez platformę nieformalnych spotkań – Areopagu myśli

– warsztatów

– seminarium naukowego

– konferencji

– e-learningu

– forum internetowego

WARUNKI REKRUTACJI 2017/2018

OPŁATY: 1000 zł/ semestr opłata za studia i 100 zł opłata rekrutacyjna

Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

- rejestracja – strona internetowa, irk.upjp2.edu.pl

- podanie do kierownika studiów,

- kwestionariusz osobowy,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),

- ksero dowodu osobistego,

- 1 fotografia

TERMINY

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  elektronicznej:

Nabór na semestr zimowy: 4 maja 2017r. – 15 września 2017 r.,

Nabór na semestr letni: 02 stycznia 2018r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:

Nabór na semestr zimowy: 15 września 2017r. – 30września 2017 r.

Nabór na semestr letni: 19 stycznia 2018r.-30 stycznia 2018 r.

ZAPRASZAMY!

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018