Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Rok 1968 - 50 lat od rewolucji antropologicznej - 4-5 VI 2018

 

    Wydarzenia roku 1968 przyniosły nie tylko zmiany społeczne i kulturowe, lecz przede wszystkim znacząco zmodyfikowały sposób, w jaki postrzegany jest człowiek. W związku z tym warto zastanowić się nie tylko nad tym, jakie idee stanęły u początku tej istotnej zmiany antropologicznej, lecz także nad kluczowymi jej elementami oraz nad wpływem antropologicznej rewolucji roku 1968 na dalsze losy myślenia o człowieku. Organizowana przez nas konferencja służyć będzie refleksji nad przyczynami, przebiegiem oraz konsekwencjami rewolucji antropologicznej związanej z wydarzeniami roku 1968. Refleksja ta zostanie podjęta z punktu widzenia chrześcijańskiej filozofii człowieka. Przypomniane zostaną polemiki, które myśliciele chrześcijańscy prowadzili z tezami i postulatami ideologów rewolucji roku 1968. Ukazany zostanie również wpływ poszczególnych idei na współczesną filozofię człowieka oraz na myśl chrześcijańską, a także stan dyskusji nad zagadnieniami antropologicznymi w obszarze myśli chrześcijańskiej naszych czasów.

Konferencja składać się będzie z 4 części, w czasie których podjęte zostaną następujące problemy:

Istota antropologicznej rewolucji roku 1968;

Reakcje myślicieli chrześcijańskich na rewolucję antropologiczną roku 1968;

Współczesna myśl chrześcijańska wobec dziedzictwa rewolucji antropologicznej roku 1968;

Idee rewolucji roku 1968 obecne we współczesnej antropologii filozoficznej.

W czasie konferencji wysłuchać można będzie referatów znakomitych polskich uczonych, którzy w swojej pracy badawczej od dawna śledzą konsekwencje zmian w myśleniu o człowieku, które dokonały się za sprawą rewolucji roku 1968. Nie braknie także czasu na pytania i dyskusje.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019