Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

V miejsce w Polsce i najwięcej wygranych kategorii!

Ranking kierunków studiów 2018 – V miejsce w Polsce i najwięcej wygranych kategorii

W najnowszym rankingu kierunku studiów opublikowanym przez „Perspektywy” Wydział Filozoficzny UPJPII zajął bardzo dobre, piąte miejsce w Polsce. To kolejne w tym roku akademickim potwierdzenie, że nasi studenci znajdują się w dobrym miejscu. O pozycji w rankingu decydują punkty przyznawane w dwunastu wybranych kategoriach. Wydział Filozoficzny UPJPII zajął 1. miejsce aż w czterech z nich, co nie udało się żadnej innej jednostce prowadzącej studia na kierunku filozofia.

Gratulujemy naszym absolwentom

Absolwenci WF UPJPII najlepiej radzą sobie na rynku pracy (w porównaniu do absolwentów innych wydziałów filozoficznych). Ta ocena opiera się na „twardych danych”. Na stronie „Perspektyw” można przeczytać, że to „kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS”. Znając naszych studentów, nie jesteśmy zaskoczeni tym wynikiem. Cieszymy się z niego, trwając jednak przy opinii, że to nie jest parametr najważniejszy – przede wszystkim chcemy kształtować ludzi mądrych, odważnych i samodzielnych w myśleniu.

Potencjał naukowy naszej kadry

Nasz wydział zajął pierwsze miejsce również w kategoriach związanych z rozwojem kadry naukowej. Uwzględniono tu kategorię A w ocenie jednostek parametrycznych. Jesteśmy najlepsi w kategoriach: Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz Nadane stopnie naukowe (liczba nadanych stopni dr i dr hab. w stosunku do ilości pracowników).

Potencjał dydaktyczny wydziału

Również w tym aspekcie mamy się czym pochwalić! Mamy najbardziej dostępną kadrę dla studentów filozofii w Polsce. To oznacza, że mamy dla naszych studentów więcej czasu niż nasi koledzy na innych wydziałach i uczelniach. Możemy zatem bardziej pomóc im w rozwoju. I to jest dla nas priorytet. Być może to leży u postaw znakomitego wyniku w kategorii „ekonomiczne losy absolwentów” oraz „nadane stopnie naukowe”. Wysoka dostępność kadry naukowej oznacza, że studenci filozofii mają u nas najlepsze w Polsce warunki do rozwoju.

źródło:  http://www.perspektywy.pl/RSW2018/tables/RKS/show.php?subject=filozofia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019