Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Międzynardowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidaraności

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ NAD FENOMENEM SOLIDARNOŚCI (MCBFS)

(International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność)

 

Centrum to nowopowstała jednostka naukowa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, działająca we współpracy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Została powołana 19 czerwca 2018 roku przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Wielkiego Kanclerza UPJPII oraz Pana Piotra Dudę Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. Celami MCBFS są przede wszystkim: wzajemna współpraca naukowa zmierzająca do lepszego zrozumienia fenomenu solidarności, a także tworzenie duchowo-intelektualnego zaplecza dla zgłębiania i wzmacniania idei solidarności w aspekcie antropologiczno-moralnym oraz inicjatyw podejmowanych przez KK NSZZ „Solidarność” w oparciu o katolicką naukę społeczną oraz etykę chrześcijańską.

 

BIURO CENTRUM:

31-069 Kraków

ul. Bernardyńska 3

pok. 212

 

KONTAKT:

Strona: www.solidarnosc-center.org

Email: mcbfs@upjp2.edu.pl

Facebook: @MCBFSolidarnosc

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019