Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Seminaria Wydziałowe

6 grudnia 2017

Interdyscyplinarne semianrium wydziałowe "Biblia i filozofia"

z udziłałem: Wielkiego Kanclerza UPJPII, ks. prof. Marka Jędraszewskiego, Arycbiskupa Metropolity Krakowskiego; Prof. Taduesza Gadacza (AGH); o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP (UPJPII); ks. prof. Henryka Wityczyka (KUL); ks. dr. Miłosza Hołdy (UPJPII)

Kraków, ul. Bernardyńska 3

 

 

17 maja 2016

Panel dyskusyjny pt. Mówienie o Bogu jest mówieniem o człowieku

z udziłałem: prof. dr hab. Jacka Wojtysiaka (WF KUL), prof. dr hab. Karola Tarnowskiego (WF UPJPII), ks. dr hab. Roberta Woźniaka (WT UPJPII), ks. dr hab. Jarosława Jagiełły (WF UPJPII), ks. dr Miłosza Hołdy (WF UPJPII)

Kraków, ul. Bernardyńska 3

21 stycznia 2015

Wykład z cyklu "Wokół stausu człowieka w okresie prenatalnym"

wykład prof. Doroty Kornas-Biela (z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. Co psychologia/pedagogika prenatalna wnosi do dyskusji na temat prenatalnego statusu człowieka

Kraków, ul. Bernardyńska 3

22 stycznia 2014

Wykład z cyklu "Wokół stausu człowieka w okresie prenatalnym"

wykład prof. dr. hab. n. med. Rudolfa Klimka

Kraków, ul. Bernardyńska 3

15 maja 2013

Wykłady z cyklu "Wokół stausu człowieka w okresie prenatalnym"

ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. UPJPII pt. Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego;
ks. dr hab. Grzegorz Hołub (UPJPII)  pt. Dyskusje w naturalizmie wokół potencjalności osoby.

Kraków, ul. Franciszkańska 1

13 marca 2013

Wykład prof. dr Jergiusza Chorożego z Instytutu Antropologii Synergijnej w Moskwie pt. Dyskurs wschodnio-chrześcijański a filozofia rosyjska. Podstawowe struktury, współczesne problemy, Kraków ul. Franciszkańska 1

12 grudnia 2012

Wykład prof. dr hab. Włodzimierza Korohoda z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Kontrowersje nowoczesnej biomedycyny a fakty biologiczne, Kraków, ul. Franciszkańska 1

12 kwietnia 2011

Wykład dr Lecha Szyndlera pt. Mowa wewnętrzna intelektu, Kraków ul. Kanonicza 9

10 marca 2010

Techniki informatyczne w filozofii - prezentacja skryptu do zajęć z metodyki, Kraków ul. Franciszkańska1

2 grudnia 2009

Wykład Marcina Polaka (doktorant UPJPII)  pt. Gramatyka różnicy ontologicznej - komentarz do filozofii Martina Heideggera, Kraków ul. Franciszkańska 1

28 października 2009

Wykład s. dr Teresy Obolevich (UPJPII) pt. Patrystyczne podstawy onomatodoksji, Kraków ul. Franciszkańska 1

3 czerwca 2009

Wykład ks. dra Wojciecha Kowalskiego (PAT) pt. Zagadnienie życia Boga w filozofii św. Tomasza z Akwinu na tle współczesnych badań nad fenomenem życia, Kraków ul. Franciszkańska 1

25 marca 2009

Wykład dra Jakuba Gomułki (PAT) pt. Paradoks kłamcy - rozwiązanie Gawrońskiego oraz dyskusja, Kraków ul. Franciszkańska 1

2 grudnia 2008

Wykład gościnny p. doc. Marie Dużi z Ostrawy pt. Dowód św. Anzelma na istnienie Boga, Kraków ul. Franciszkańska 1

1 października 2008

Wykład gościnny prof. Pavla Materny z Pragi pt. Teoria pojęć, Kraków ul. Franciszkańska 1

13 maja 2008

Wykłady z cyklu ks. Konstantego Michalskiego: Prof. John Stewart (Centrum S. Kiekegaarda w Kopenhadze), Kraków ul. Franciszkańska 1
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019