Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów Filozofii

Prezes: Anna Smoleń

V-ce prezes: Irena Brzeska

Skarbnik: Daniel Milewski

Opiekun naukowy: dr Joanna Barcik

Adres e-mail: knsf.upjp2@gmail.com

Bieżące informacje: https://www.facebook.com/knsf.upjpii/

 

Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII funkcjonuje przy Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie od 1995 roku. Składa się z sekcji o wybranych tematykach filozoficznych; w każdej z nich na regularnych spotkaniach studenci ogniskują myśl wokół danego zagadnienia, często we współpracy z zaproszonym opiekunem naukowym. Koło posiada własny pokój (nr 5) mieszczący się w przyziemiach budynku przy ulicy Bernardyńskiej 3. Znajduje się w nim stale rosnąca biblioteka, z której członkinie i członkowie mogą wypożyczać książki. Oprócz stałych spotkań, KNSF organizuje konferencje, debaty, wyjazdy naukowe oraz wykłady i spotkania z przedstawicielami świata nauki, patronuje także rocznikowi naukowemu "Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki".

Osoby działające w innych organizacjach studenckich z całej Polski zapraszamy do wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

 

WYRÓŻNIENIA ZDOBYTE PRZEZ KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW FILOZOFII UPJPII:

 

– 1. miejsce dla Koła w konkursie organizacji studenckich „StRuNa” pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w kategorii „Koło Naukowe roku 2011”)

– wyróżnienie dla konferencji „Racjonalność Boga?” z 2010 r. w konkursie organizacji studenckich „StRuNa” pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

SEKCJE

 

Aby założyć nową sekcję zajmującą się wybraną tematyką, wystarczy zgłosić się do prezesa Koła, Anny Smoleń (knsf.upjp2@gmail.com), z podaniem wskazującym opiekuna naukowego oraz zawierającym listę członków (z wyróżnieniem przewodniczącego i zastępcy) – wzór podania jest dostępny do wglądu w siedzibie Koła. By dołączyć do istniejącej już sekcji, należy skontaktować się z jej przewodniczącym. Harmonogram spotkań jest na bieżąco aktualizowany na stronie Koła na facebooku.

 

Sekcja Logiki

Opis: Główną ideą naszej sekcji jest zagłębienie się w logikę od praktycznej strony, ale nie tylko. Oprócz zagadnień z logiki na spotkaniach poruszamy tematykę z nią powiązaną m.in.: retorykę, teorię argumentacji oraz zagadnienia związane z erystyką (sztuką prowadzenia sporów). Zdobywamy wiedzę w jaki sposób należy jasno i klarownie precyzować swoje myśli. Spotkania sekcji są bardzo różnorodne, a wiedza na nich zdobyta przydatna w życiu, dlatego warto do nas dołączyć! Zapraszamy serdecznie!

Opiekunem sekcji jest dr Robert Piechowicz.

Strona: https://www.facebook.com/groups/266481880680125/?ref=bookmarks

 

Sekcja Filozofii Chrześcijańskiej

 

Opis: W ramach Sekcji Filozofii Chrześcijańskiej tworzymy nietypową przestrzeń dyskusji, konfrontując myślenie filozoficzne z doktryną. Dotychczas omawialiśmy: problem człowieka jako obrazu Boga, zjawisko doświadczeń mistycznych, źródła ateizmu, problem Trójcy Świętej oraz kwestie związane z modlitwą, złymi duchami i aniołami. Opieramy się na tekstach filozofów chrześcijańskich, mistyków oraz ateistów, odwołując się nadto do greckiego tekstu Nowego Testamentu. Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: knfilozofiach@gmail.com lub dołączenie do grupy na FB: Koło Naukowe FCh.

Opiekunem sekcji jest o. dr Wojciech Gródek OFM.

 

Strona: https://www.facebook.com/groups/674295962687573

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019