Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Lektoraty

W czasie studiów doktoranckich rozwijane są również kompetencje językowe w zakresie języków obcych. Wszystkie kwestie związane z lektoratami rozpatruje Międzywydziałowe Studium Języków Obcych (MSJO) w porozumieniu z Kierownikiem studiów doktoranckich.

Lektoraty prowadzone są przez dwa lata (do wyboru rok I-II lub III-IV), doktorant samodzielnie deklaruje wybierany język obcy (z oferty MSJO).

Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z lektoratów na podstawie certyfikatów językowych lub studiów w językach obcych, albo odpowiednich studiów filologicznych (podstawy zwolnienia wymienione są w załączniku do Rozporządzenia MNiSW dotyczącego szczegółowych warunków prowadzenia przewodów doktorskich). Stosowne zwolnienie można uzyskać u Dyrektora MSJO i należy je przedłożyć Kierownikowi studiów doktoranckich w pierwszym miesiącu studiów, brak uzyskania stosownego zwolnienia skutkuje obowiązkiem uczestnictwa w lektoratach.

Doktoranci, którzy ubiegają się o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z języka obcego i posiadają odpowiedni certyfikat, powinni do dokumentów związanych z otwarciem przewodu załączyć stosowne zaświadczenie wydane przez MSJO.

Więcej informacji o zajęciach z języków, zaliczeniach i egzaminach można znaleźć na stronach MSJO:

 

Kontakt do Międzywydziałowego Studium Języków Obcych

Kraków, ul. Franciszkańska 1, pok. 014 tel. 12 422 57 85 w. 740 e-mail: msjo@upjp2.edu.pl

 

Uchwała Rady Wydziału nr 8/VII/2013 w sprawie lektoratów:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019