Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Rozprawa doktorska - wymogi formalne

Rozprawa doktorska powstaje pod opieką promotora wyznaczonego przez Radę Wydziału Filozoficznego. Promotor bierze zatem odpowiedzialność za rozstrzygnięcia dotyczące wymogów formalnych (np. styl cytowania).
Ogólne wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Filozoficznym UPJPII:
wymogi formalne
W publikacjach na UPJPII zalecany jest styl cytowania Wydawnictwa Naukowego UPJPII: formaty opisu

Z uwagi na regulacje specyficzne dla uczelni kościelnych (konstytucja Sapientia Christiana art. 49 par. 3) dla uzyskania promocji akademickiej konieczne jest opublikowanie rozprawy lub jej części drukiem.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019