Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Akty prawne

Podstawowe akty prawne:

 


  1. Konstytucja apostolska Veritatis Gaudium papieża Franciszka o uniwersytetach i wydziałach kościelnych [link]
  2. Konstytucja Apostolskla Sapientia Christiana papieża Jana Pawła II o uniwersytetach i wydziałach kościelnych [link]
  3. Statut UPJPII [link]

Rozporządzenia

  1. Ustawa z dn. 27 lipca 2015 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym", rozdział 3 "Studia doktoranckie" art. 195-201a. [link]
  2. Ustawa z dn. 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity z dn. 02.12.2014 r.) [link]
  3. Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z 13.04.2016 r. [link]
  4. Rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych z dn. 01.09.2011 r. (tekst jednolity według obwieszczenia MNiSW z dn. 19.01.2015 r.) [link]
  5. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki (Dz.U. 1999 nr 63 poz. 727) [link]
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych [link]
  7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich [link]

Regulaminy

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018