Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie) - zdobądź solidne podstawy
 
 
Trzyletnie, dzienne studia licencjackie z filozofii są propozycją dla absolwentów szkół średnich oraz tych studentów, którzy chcieliby rozwijać się przez podjęcie studiów na interesującym drugim kierunku. Podczas wykładów studenci poznają najważniejsze dyscypliny filozoficzne i mierzą się z ich podstawowymi problemami, poznają i uczą się używać narzędzi filozoficznych. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia, których przedmiotem jest analiza tekstów źródłowych. Obok obowiązkowych wykładów i ćwiczeń, studenci uczestniczą w unikalnych wykładach monograficznych, których oferta zmienia się co semestr. Obowiązkowe lektoraty poszerzają znajomość języka obcego. Dodatkowo studenci mogą uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania filozofii i etyki.
 
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się dyplomem licencjata z filozofii. Wymagania dla kandydatów: matura z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
 
Podstawowe przedmioty:
Antropologia filozoficzna, Estetyka, Etyka, Historia filozofii, Logika, Metafizyka , Filozofia Boga, Filozofia nauki, Filozofia polityki, Filozofia poznania, Filozofia przyrody, Filozofia religii
 
Najważniejsze umiejętności absolwenta filozofii:
- krytyczne myślenie
- odporność na manipulacje
- skuteczna argumentacja
- nawyk samokształcenia
- elastyczny umysł
- nieszablonowe myślenie
- głębsze poznanie samego siebie
 

 

Pasjonaci filozofii mogą znaczenie wykroczyć poza program studiów, dzięki uczestnictwu w licznych sekcjach koła naukowego, udziale w konferencjach organizowanych przez Wydział, debatach filozoficznych oraz innych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i towarzyskich proponowanych z myślą o studentach WF UPJPII.

 

 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019