Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Filozofii Rosyjskiej i Bizantyjskiej


K​atedra prowadzi badania w​ zakresie myśli rosyjskiej, szczególną uwagę poświęcając na takie zagadnienia jak: specyfika rosyjskiej filozofii religijnej i jej miejsca na tle filozofii europejskiej, rosyjska filozofia religijna Srebrnego Wieku, współczesna myśl w Rosji, recepcja myśli rosyjskiej w świecie i myśli europejskiej w Rosji, relacja między wiedzą a wiarą w tradycji prawosławnej. Ponadto, badane są źródła myśli rosyjskiej, zwłaszcza dziedzictwo patrystyczne ze szczególnym uwzględnieniem bizantyjskiej tradycji intelektualnej i duchowej.

Katedra co roku organizuje międzynarodowe konferencje naukowe "Krakow Meetings" http://krakowmeetings.eu/ skupiające najwybitniejszych specjalistów w zakresie myśli rosyjskiej z całego świata, których owocem są publikacje w amerykańskim wydawnictwie "Wipf and Stock" w serii "Ex Oriente Lux".
Poprzez badania myśli wschodniochrześcijańskiej Katedra także włącza się w dialog ekumeniczny.

Skład katedry

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019