Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Filozofii Boga


Katedra stara się postawić na nowo pytanie o Boga w naszych czasach. Dlatego interesują ją te aspekty filozofii współczesnej oraz te doświadczenia człowieka, które otwierają się na problematykę Boga. Próbujemy tu odczytywać tradycję, w tym zagadnienia metafizyki, w kontekście wyznaczonym przez dzisiejszą sytuację filozoficzną i duchową. Prowadzone są systematyczne badania z filozofii Boga w dwóch zasadniczych aspektach: „Boga filozofii religii” i założeń transcendentalno-antropologicznych tej filozofii,oraz metafizyki Boga i jej współczesnych przemian.


Od wielu lat prowadzimy badania:


1) historyczno-filozoficzne, dotyczące wybranych zagadnień filozofii Boga i jej ogólnofilozoficznych podstaw zarówno w metafizyce klasycznej, jak i w najbardziej znaczących pozycjach myśli współczesnej, przede wszystkim fenomenologii: E. Lévinas, J.L. Marion, M. Henry, a także poheideggerowskiej „teologii w czasach nihilizmu” Wilhelma Weischedela, oraz filozofię działania Maurice’a Blondela.


2) systematyczne, dotyczące problematyki wiary i kwestii z nią związanych: jej założeń antropologicznych, pragnienia metafizycznego, kwestii racjonalizacji wiary, problematyki objawienia, świadectwa itp.


W ramach prac Katedry prowadzone są badania nad strukturą wiary religijnej i jej rozmaitych uwarunkowań. Badane są zarówno struktury podmiotu wiary, jak i podstawowe fenomeny umożliwiające otwartość na wiarę religijną.


Kontynuowane są studia nad myślą religijną zmarłego Księdza Profesora Józefa Tischnera, pracownicy katedry uczestniczą w kolejnych (krakowskich i poznańskich) „Dniach Tischnerowskich” oraz w dyskusjach w ramach Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

Skład katedry

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019