Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Filozofii Człowieka


W ramach Katedry Filozofii Człowieka UPJPII, stworzonej i prowadzonej najpierw przez ks. prof. Józefa Tischnera, kontynuowane są zapoczątkowane przez niego badania. Koncentrując się na różnych propozycjach filozoficznej odpowiedzi na podstawowe pytanie antropologiczne „Kim jest człowiek?”, pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe zarówno w wymiarze historycznym jak i systematycznym. Dotychczasowy rezultat tych badań, który znajduje szczególne odzwierciedlenie w procesie dydaktycznym, pozwala mówić o człowieku jako „istocie dramatycznej”. To określenie człowieka weryfikuje się zwłaszcza dzisiaj, gdy antropologia filozoficzna otwiera się coraz bardziej na osiągnięcia nauk szczegółowych o człowieku.

W realizacji swych projektów badawczych Katedra współpracuje z innymi Katedrami Wydziału Filozoficznego PAT oraz z różnymi instytucjami naukowymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Wyrazem tej współpracy są konferencje naukowe, organizowane np. w ramach tzw. „Dni Tischnerowskich”, oraz książkowe opracowania zbiorowe, poświęcone różnym aspektom rozumienia człowieka.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019