Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Filozofii Religii


Zadaniem katedry jest organizacja studiów na Wydziale Filozoficznym UPJPII w zakresie filozoficznej interpretacji religii. Interpretacja taka jest możliwa, bowiem religia istnieje w kulturze, wyraża się w języku, symbolach, rytuałach. Odgrywa wielkie znaczenie w życiu wielu ludzi i społeczeństw. Była i jest przedmiotem zainteresowania wielu filozofów, którzy spierali się o zasady jej interpretacji. Studenci w oparciu o realizację programu zapoznają się z debatami nad interpretacją religii (problem redukcjonizmu), opisem fenomenu religijnego, różnych postaci aktów i doświadczeń religijnych. Omawiane są problemy języka i symbolu religijnego, specyfiki poznania religijnego w relacji do innych typów poznania (np. naukowego) oraz zagadnienie zła.

Skład katedry

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019