Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Filozofii Społecznej i Polityki


Katedra Filozofii Społecznej i Polityki prowadzi badania nad społeczeństwem i polityką. W ramach prac katedry zajmujemy się zarówno filozofią społeczną jak i filozofią polityki oraz filozofią polityczną.

Tematem szczególnie istotnym w badaniach jest społeczeństwo ponowoczesne i polityka ponowoczesna, jak również konsumpcjonizm i rozpowszechniające się postawy konsumpcyjne. Zajmujemy się też współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianych kwestii politycznych i społecznych. Badania katedry dotyczą również poszczególnych nurtów i koncepcji filozoficznych z zakresu polityki i filozofii społecznej, takich jak m. in. komunitarianizm, liberalizm, libertarianizm, postmarksizm, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki powiązanej z szeroko rozumianym demokratycznym porządkiem społeczno-politycznym.

We współpracy z Katedrą Etyki przez 5 ostatnich lat (2013 - 2018), Katedra Filozofii Społecznej i Polityki corocznie organizowała konferencję poświęconą problematyce szeroko rozumianej sfery publicznej pt. Etyka i życie publiczne.
Efektem pracy katedry jest również wydawana cyklicznie seria książkowa pt. Etyka i życie publiczne pod redakcją ks. prof. dr hab. Władysława Zuziaka i prof. UPJPII, dr hab. Joanny Mysony Byrskiej.

Rokrocznie Katedra Filozofii Społecznej i Polityki organizuje konferencje na tematy związane z kwestiami dotyczącymi sfery społecznej i politycznej.

Skład katedry

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019