Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej


Praca w katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej dotyczy przede wszystkim ukazania przewodnich zagadnień i problemów kierunków i poglądów filozoficznych, które pojawiły się od XVI do początków XIX i XX wieku. Szczególny akcent badań położony jest na filozofię Kartezjusza i jego następców, oświecenie angielskie i francuskie oraz na filozofię Kanta i idealizm niemiecki. Szczególna uwaga poświęcona jest także postaciom S. Kierkegaarda i F. Nietzschego oraz takim kierunkom jak pozytywizm, fenomenologia, egzystencjalizm, spirytualizm, neotomizm, filozofia analityczna, filozofia dialogu, postmodernizm. Zderzenie współczesnych kierunków filozoficznych, wyrastających z chrześcijańskich nurtów myślenia, z filozofią postmodernistycznych tendencji widzenia człowieka i kultury jako nie mających często źródeł w metafizycznych odniesieniach, tworzy ciekawy obszar namysłu pomiędzy filozofią i religią.

Skład katedry

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019